מחנה טומנק

בעבודה:
במבנה "תלמוד תורה", שצמוד היה לבית הכנסת הגדול "השיל" ואיננו היום היו בתי מלאכה של מחנה טומנק.
ב- 23.61943 התחסל מחנה טומנק. עוד בטרם עלה האור הראשון, כותר המחנה על ידי שוטרים וכל העובדים נצטוו לצאת לכיוון טרגובה/שקולנה פינת זז'ניצקה. בקבוצות הועלו למשאיות שהובילו אותם אל גיא ההריגה בבורות הירי בשדה התעופה בדרך ליגלניצה. עובדים ספורים נשארו במחנה.
טומנק שהיה      ניהל את מחנה העבודה.  המגורים של העובדים היו בבית הספר היסודי לבנות ברחוב שקולנה ובחצר שגובלת בעירייה. העובדים במחנה טומנק לא יצאו מגבולות המחנה.
מחסנים היו לאורך הסרט.