חסידות רוז'ין מאת אהרל'ה אדמנית ואריאל פינקלשטיין

העולם היהודי Chortkow שהיה צ'ורטקוב
יהודים בלבושם המסורתי

משה דוד פרידמן, אחד מצאצאי ישראל פרידמן מרוז'ין בחר בשנת 1856 את מקום מושבו בצ'ורטקוב ובכך הפך את העיר לידועה ומפורסמת בכל הסביבה. מאמר זה מציג בצורה ידידותית, את הסיבות להתפתחותה והתפשטותה של החסידות ועל המאפיינים היחודיים של
בני שושלת רוזין ואדמורי צ'ורטקוב.