גלגולי הקפוטה של האדמו"ר ישראל פרידמן מצ'ורטקוב

הקפוטה של האדמור ישראל פרידמן מצ'ורטקוב ווינה
הקפוטה של האדמור ישראל פרידמן מצ'ורטקוב ווינה

אבות משפחת ברגמן מסטניסלבוב היו מיודדים עם האדמו"ר ישראל פרידמן. באחד ממסעותיו של האדמו"ר ישראל פרידמן מוינה, לפגוש את קהל חסידיו בצ'ורטקוב ובסביבתה, נהג לבקר ולהתארח בבית משפחת ישראל יצחק ברגמן בסטניסלבוב. באותה עת היו חסידי האדמו"ר מתדפקים על דלתות משפחת ברגמן כדי לזכות ולחזות ברבי ולקבל ממנו ברכה. באחד מהביקורים הללו, האדמו"ר ישראל פרידמן וישראל יצחק ברגמן החליפו ביניהם קפוטות.

בספטמבר 1939 כאשר כבשו הרוסים את גליציה ואת צ'ורטקוב וסטניסלבוב בתוכה. הם זרקו לכלא את בני משפחת ברגמן עקב היותם אמידים ובעלי אדמות.
ישראל יצחק ברגמן נכלא ומאוחר יותר נרצח. אמו של ישראל יצחק ברגמן – דינה ונכדה אברהם אבא ברגמן, בנו של ישראל יצחק הוגלו לבתי כלא ומחנות עבודה בסיביר.
פני עזיבתם את העיר הם צררו צרור בגדים קטן אותו לקחו עימם לדרכם, בתוכו הייתה הקפוטה של האדמו"ר. גלגולים רבים וקשים עברו על אברהם אבא ברגמן ועל סבתו דינה במחנות העבודה הידועים לשמצה. רבים מתו באותם ימים ברעב ובמחלות. תלאות רבות עברו על אברהם אבא וסבתו במשך כל שנות המלחמה, אך על הקפוטה שמרו מכל משמר והיא ליוותה אותם בגלגוליהם הרבים ושרדה. כשהסתיימה המלחמה, חזרו אברהם אבא וסבתו דינה לפולין. בשנת 1948 נישא לרעייתו זיסלה לבית גליק. בשנת 1950 עלו לישראל, התגוררו בצריף שוודי ברמת גן וכאן נולדה בתם מיכל.
ערב שבת היגיע, הפתילייה בערה ובשגגה התהפכה והעלתה באש את צריף העץ על כל תכולתו.
בני המשפחה נכוו ופונו לבית חולים. למחרת היגיע קרוב משפחה למקום השרפה לבדוק מה נשאר מהצריף ולתדהמתו מצא מתחת לערימות האפר, ללא פגע – את הקפוטה של האדמו"ר.
במשך שנים היו זוגות צעירים ערב חתונתם מגיעים להצטלם ליד הקפוטה- סגולה לפרנסה, צאצאים והצלחה בנישואין.
עד היום שמורה הקפוטה בבית המשפחה כאוצר יקר המחבר בין הדורות ונותנת השראה וקרבה לגדולי הרוח שקמו לעם היהודי בשנותיו בגלות.