רשימות בעלי עסקים באתר JWISHGENGEN

עסקים בגליציה 1891
דוגמא לרשימת בעלי עסקים בגליציה משנת 1891. ניתן לחפש שמות משפחה.