"צעירי-ציון" בצ'ורטקוב

הועד הפועל של צעירי ציון אוסף ישראל שור
הועד הפועל של צעירי ציון.  מימין יושב  ד"ר ישראל שור. אוסף ישראל שור.