מכתב מזושה, לפני מותה במחנה עבודה מוחבקה, לאחיה בגטו

נערה מצ'ורטקוב בשם זושה עבדה במחנה עבודה/כפיה לא רחוק מצ'ורטקוב, בשם מוחבקה. היא פונה לבחור צעיר בשם ג'וזף סטרומינסקי ומבקשת שיעביר את מכתבה למשפחתה שבגטו. היא יודעת שכל חברותיה כבר אינן בין החיים ושגם סופה קרב. סטרומינסקי, פולני, שעבד במחנה בתור מוכר חלב, היה נכנס ויוצא מהמחנה ובדרך זו העביר מכתבים מהמחנה למשפחות בעיר. כשהיגיע לגטו לא היה למי למסור את המכתב והוא נשאר בידו.

מכתב שכתבה זושה לג'וזף סטרומינסקי ממחנה עבודה מוחבקה
מכתב שכתבה זושה לג'וזף סטרומינסקי ממחנה עבודה מוחבקה עמוד 1
מכתב שכתבה זושה לג'וזף סטרומינסקי ממחנה עבודה מוחבקה
מכתב שכתבה זושה לג'וזף סטרומינסקי ממחנה עבודה מוחבקה עמוד 2
מכתב שכתבה זושה לג'וזף סטרומינסקי ממחנה עבודה מוחבקה
מכתב שכתבה זושה לג'וזף סטרומינסקי ממחנה עבודה מוחבקה עמוד 3