וועדת תרבות של התנועות הציוניות בצ'ורטקוב

וועדת תרבות של התנועות הציוניות בצ'ורטקוב ץ סוף שנות העשרים תחילת שלושים אוסף יזהר כבן001
וועדת תרבות של התנועות הציוניות בצ'ורטקוב. סוף שנות העשרים תחילת שלושים. אוסף יזהר כהן