משפחות ליטבק, אלטשולר נויברגר מצ'ורטקוב Litvak, Altshuler, Noiberger

תמונות מסמכים/עדויות/זכרונות עצי משפחה דפי-עד

תמונות

אלבום משפחת ליטבק אלטשולר

בשירות הצבא. אוסף משפחת ליטבק אלטשולר

טקס יום הזיכרון במרתף השואה בהר ציון

מסמכים/עדויות/זכרונות

למשפחה היה עסק של פרוות וכובעים על יד הבאזאר. אשר-הסב, נפטר בווינה לפני המלחמה. הוא נסע לניתוח ולא חזר. כשהוא נפטר , הילדים המשיכו את העסק שאחר כך התפרק.
האבא עבד במנסרה בחטיבת עצים

שפחת אדלר טיילה ברחובות נתניה ולהפתעתה זיהתה את שלט בית הכנסת וכולל לזכר צבי הירש מטשורטקוב.
אגדות ומעשיות קשורות בשמו של ר' צבי הירש:   מספרים, שנפגש עם מאיר אנשל רוטשילד במלון דרכים. ר' הירשל נתן ברכה לאדון רוטשילד ומברכה זו באה למשפחתו עושרה הרב, וכי משפחת רוטשילד, ברבות הימים, הכירה טובה לצאצאיו.
מספרים שלפני מותו בירך ר' הירשל את אנשי קהילתו, שאם תפרוץ שריפה בעיר, לא יישרפו שם יותר משלושה בתים.
יהודי צ'ורטקוב מבטיחים שברכה זו התקיימה בתקופת מלחמת העולם הראשונה בה נשרפו עיירות שלמות ובצ'ורטקוב עצמה לא נשרפו יותר משני בתים.  (את המידע הביא לתשומת ליבנו צבי שטרנברג מחיפה, מקורות: ספר צ'ורטקוב עמ' 44)

שלט כניסה לבית כנסת בנתניה לזכר רבי הרשלה מצ'ורטקוב
שלט כניסה לבית כנסת בנתניה לזכר רבי הרשלה מצ'ורטקוב

עצי משפחה

משפחות ליטבק אלטשולר ונויברגר

עץ משפחת ליטבק אלטשולר נויברגר
עץ משפחת ליטבק אלטשולר נויברגר
עץ משפחת ליטבק אלטשולר נויברגר 1
עץ משפחת ליטבק אלטשולר נויברגר
עץ משפחת ליטבק אלטשולר נויברגר 2
עץ משפחת ליטבק אלטשולר נויברגר
עץ משפחת ליטבק אלטשולר נויברגר 2
עץ משפחת ליטבק אלטשולר נויברגר

 

דפי-עד

נר זיכרון לזכר בני משפחתנו שנספו בשואה
לזכר יקירינו שנספו בשואה

לזכרם של
קסיל/יחזקאל ליטבק אשתו שרה ובתם ברוניה שנרצחו בשואה
אווה ליטבק שנרצחה בשואה
גניה ליטבק שנרצחה בשואה
שני אחים נוספים לבית ליטבק ששמם לא ידוע שנרצחו בשואה