משפחת וינד

תמונות מסמכים/עדויות/זכרונות מכתבים דפי-עד

תמונות

תמונות משפחת וינד

תנועת בית"ר אוסף מאיר וינד

חברים של מאיר וינד

תמונות דיוקן מאיר וינד

על האניה בדרך לפלסטינה ואולי לדרום אמריקה?

מקומות

השנים הראשונות בישראל

תמונות שונות מאלבום מאיר וינד

מסמכים/עדויות/זכרונות

פרטי מידע על משפחת וינד מצ'ורטקוב

למשפחת וינד הייתה חנות למסמרים וצרכי בניין בשוק והם גרו מעל החנות.

מכתבים

גלויה נוף ירמצ'ה. אוסף מאיר וינד
גלויה נוף ירמצ'ה. אוסף מאיר וינד
גלויה נוף ירמצ'ה. אוסף מאיר וינד
גלויה נוף ירמצ'ה. אוסף מאיר וינד
גלויה מס' 2 אוסף מאיר וינד
גלויה מס' 2 אוסף מאיר וינד
גלויה מס' 2 אוסף מאיר וינד
גלויה מס' 2 אוסף מאיר וינד
גלויה מס' 3 אוסף מאיר וינד
גלויה מס' 3 אוסף מאיר וינד
גלויה מס' 3 אוסף מאיר וינד
גלויה מס' 3 אוסף מאיר וינד
גלויה מס'4 אוסף מאיר וינד
גלויה מס' 4 אוסף מאיר וינד
גלויה מס' 4 אוסף מאיר וינד
גלויה מס'4 אוסף מאיר וינד

דפי-עד

נר זיכרון לזכר בני משפחתנו שנספו בשואה
לזכר יקירינו שנספו בשואה

לזכרם של
מוניש וינד בן זוסיא ושיינדל וינד נולד 1917. היה בן 25 בהרצחו.
זוסיא וינד