וייסברג WEISSBERG

מסמכים/עדויות/זכרונות

מסמכים/עדויות/זכרונות

תמונות מאוסף משפחת וייסברג WEISSBERG

Lusiek Weissberg March 1926 Czortkow 1
Lusiek Weissberg March 1926 Czortkow 1
אוסף משפחת וייסברג
אוסף משפחת וייסברג
אוסף משפחת וייסברגה
אוסף משפחת וייסברג
Lusiek Weissberg ca1953 אוסף משפחת וייסברג
Lusiek Weissberg ca1953 אוסף משפחת וייסברג