ֿארכיון: ארגון יוצאי צ'ורטקוב

ארכיון זה שייך ומוקדש לזכר אשר חלד מייזלמן פעיל בוועד הארגון.

הזמנות לאזכרות ופניה לציבור הצ'ורטקובאי (דור ראשון לארגון)

תמונות ממפגשים ואירועים (דור ראשון לארגון)

מסמכים מארכיון אשר חלד מייזלמן שנמסר ע"י נכדו יובל ארבל

מחברת תשלומים חודשיים בשנים הראשונות

מכתבים שנשלחו לארגון יוצאי צ'ורטקוב

מסמך ישיבת ועד ארגון יוצאי צ'ורטקוב ספטמבר 1953

מסמכים ארגון יוצאי צ'ורטקוב חוזר מס יא 1