מלון בריסטול

מלון בריסטול ברחוב רינק איננו יודעים אם שימש כמלון עוברי-אורח, אך ידוע כמקום אירוח בחתונות.
שמו נישא בפי הצ'ורטקובאים בשל יופיו של המבנה ומיקומו. נמצאות תמונות והזמנות לחתונות שהתקיימו במלון זה.