תנועת "גורדוניה" בצ'ורטקוב

תנועת הנוער גורדוניה החלה להתארגן בשנת 1923 בגליציה המזרחית, כתוצאה מנטישת חברים, משבר ופילוג בתנועות הנוער.  גורדוניה התגבשה ארגונית והפכה לתנועה בשנת 1925. בין הדמויות הבולטות בה היו פנחס לבון (לוביאניקר) מקופוצ'ינצ'ה הקרובה לצ'ורטקוב.
גורדוניה התגבשה כתנועת נוער עממית – חלוצית – סוציאליסטית ושאבה את השראתה ושמה מדמות מפתח בתנועה הציונית א.ד. גורדון. על פי משנתו קיים קשר בין חיי האדם ועבודתו ובין חיי האומה ואדמתה. גורדוניה דגלה ביישוב ארץ ישראל תוך הדגשת ערך העבודה העצמית וחינוך האדם להגשמה וציונות. החניכים למדו את השפה העברית ובוגריה התארגנו לקראת עלייה לארץ ישראל והשתלבות בקבוצות הקיימות בארץ -ישראל.
משנת 1925 הלכה "גורדוניה" ותפסה מקום בלבבות הנוער בגליציה המזרחית ומשם לשאר חלקי פולין.
בשנת 1928 מנתה התנועה כ-  4500 חברים ובשנות השלושים 20,000 חברים.
בשנת 1929 עלו רוב חברי התנועה לארץ ישראל והעבירו את מרכזה לישראל.  העלייה במסגרת גורדוניה המשיכה כל שנות השלושים ועד פרוץ המלחמה ב- 1939.
המפלגה שריכזה תחת כנפיה את הפעילויות הציוניות המגוונות של פועלי ציון והפועל הצעיר בצ'ורטקוב, הייתה המפלגה "התאחדות", שתמכה בהקמת "גורדוניה".  התנועה בצ'ורטקוב הלכה וגדלה ומנתה 200 חניכים, שהיו פעילים בכל ענייני הציונות כמו: "הקרן הקיימת", ו-"עזרה". קבוצות התנועה יצאו להכשרות קבועות שהיו בצ'ורטקוב ושמשו מקום להכשרת הנוער לעבודה לפני העלייה לארץ ישראל. בראש התנועה בצ'ורטקוב עמדו: יעקב שטקל, דב פרידמן, ובובי קאלישר. ד"ר סימקה פינקלמן עסקה בעבודה התרבותית ובפיקוח רפואי על נוער ההכשרות בצ'ורטקוב.
התנועה הקימה בארץ את הקיבוצים: חולדה, כפר החורש, רמת דוד, חניתה, נווה ים, מסדה, ניר-עם ואורים.  בשנת 1941 בישראל, התאחדה גורדוניה עם תנועת "מכבי הצעיר" אחר כך עם "מחנות העולים" שהפכה להיות תנועת הנוער העובד והלומד.  חייהם של רבים מצעירי צ'ורטקוב ניצלו הודות להצטרפותם לתנועות הנוער שהובילו אותם לעליה לארץ ישראל.