תולדות היהודים בגליציה מאת ישראל ברטל

חבל הארץ רחב הידיים במזרח אירופה, המשתרע מצפון להרי הקרפטים, כונה בתקופה שבה –
שלטו בו האוסטרים ) 1918-1772 ( בשם 'גליציה'. 'שם זה בוטל ב- 1919 , כאשר חזר השטח
לפולניה המחודשת. כעת הוא נחלת ההיסטוריה', כתב א"י ברוור, גיאוגרף והיסטוריון של יהדות
גליציה, מילידי האזור. והוסיף : 'מעטות הארצות שדיפלומטים קבעו להן על המפה גבולות לא-
טבעיים ולא היסטוריים כמו גליציה זו.