שירות יהודים בצבא האוסטרו-הונגרי, פולני והצבא האדום