רשימת פושעי המלחמה מצ'ורטקוב

The Special Investigation Commission considers the following persons guilty of committing crimes:
1.  מפקד משטרת הבטחון -היילדמן   Hildeman   Captain, Chief Gestapo
2.מפקד משטרת הביטחון הסיפו: פקמן Pekman  Captain, Chief Gestapo
3.   סטפן  וילהלם  Stefan     Chief Prison
4. Maierhofer Chief Prison
5. Rozenhof   Chief Prison
6.   פאל  Paal  – Commander, Jewish Camp
7.   טומנק Tumanek    Commander, Jewish CampGestapo מנהל מחנה עבודה בצ'ורטקוב

Men:  1.  – מומחה לעיניני יהודים בגסטאפו. קלנר Kelner,
2. Richter, Lt.,
3. Frank,
4. Keltswich,
5.    אלברט ברטשניידר Breitschneider,
6. Hagerman,
7.רימפלר- מומחה לענייני יהודים בגסטאפו  Rimpler,
8.  רוקס  Ruks,
9.Radke,
10. קצמן- אחראי לנושא היהודים Kuchman,
11.  טיץ'  Tsich,
12. Meier,
13. Basso,
14. משטרת הביטחון אייסל Eisel,
15. Martin,
16. Miller,
17. Velde,
18. Kimperg,
19. Keller,
20. Lutsel,
21. Knispel,
22. Kaminsky,
23. Ferus,
24. Grocholsky,
25. Shudert,
26. Hubert,
27. Otto,
28. Gross,
29. Urban,
30. Frynd.

Traitors of the Fatherland. (Ukrainian Nationalists):  1. Mula Ivan,  2. Mulyk,  3. Roshko,  4. Mykechans,  5. Hushulak,  6. Starovsky,  7. Skab,  8. Skorevych,  9. Ivasiv,  10. Moroz,  11. Podlubny,  12. Gnatkivsky,  13. Slobodyan,  14. Leschinsky,  15. Kachmanyuk,  16. Krchak,  17. Melnychenko,  18. Tyll.

בצ'ורטקוב היו: שלושים אנשי גסטאפו,  20 שוטרים אוקראינים,   שניים עשר ווכמנים,   3000 איש במשטרת עזר אוקראינית.