פרקים מתולדות היהודים בצ'ורטקוב מפנקסי הקהילה

אליעזר שכטר אוסף משפחת שכטר ודג
אליעזר שכטר

ד"ר אפריים זוננשיין מצ'ורטקוב מפרסם בשנת 1938, בדפוס בוורשה, את מחקרו ההיסטורי על יהדות צ'ורטקוב. מחקר המתבסס על פנקסי הקהילה היהודית בצ'ורטקוב. פנקסים אלו משנת 1738 ואילך, הן עדות יוצאת דופן ואותנטית לחיים היהודיים בעיר. (הקובץ באדיבות אתר www.hebrewbooks.org)