פרויקט תיעוד מצבות בבתי קברות בצ'ורטקוב (2008)

כשאדם מסתובב בבתי הקברות בצ'ורטקוב ומוצא מצבה של קרוב משפחה, זו התרגשות עצומה. מצבה בבית הקברות הוא עדות פיזית להיותו וחדלונו של האדם. המצבה לעתים גם יוצרת חיבור נפשי למקום ולעבר המשפחתי. המצבה, עבור גנאולוגים, היא מקור מידע לשמות הורים, תאריך לידה ופטירה ולעתים מקום מגורים. בתצוגה זו הועלו חלק ממצבות בתי הקברות ובתקווה שהשאר יתועדו בעתיד הקרוב.