עדות בווידאו של ניצול השואה יצחק שלו

יצחק שלו נולד ב- 1930 בצ'ורטקוב. יצחק הקרוי איציק, היה נער צעיר כשנכנסו הגרמנים לצ'ורטקוב. בן ליל הפך הנער הצעיר לבוגר אחראי הנושא באחריות להשגת מזון לבני משפחתו הסגורים בגטו. בזכות כישורי ההישרדות המופלאים שלו הוא קופץ ובורח מהרכבת שפניה למחנה ההשמדה בלזץ, הוא קופץ מהמשאית המובילה את היהודים, עם חיסול הגטו, לבורות הירי, הוא מסתתר ומצליח לשרוד עד תום המלחמה. הוא שרדן אמיץ בלתי נילאה.