עדות בווידאו של ניצולת השואה סוניה צ'יפליק לבית שמיוק-סמט וברנקלאו

סוניה הייתה תינוקת בת חצי שנה כשמשפחתה נצטוותה להיכנס לגטו. הם עברו שתי אקציות קשות בצ'ורטקוב ושרדו. כשהוחלט על חיסולם הסופי של היהודים בקיץ 1943, סוניה הייתה בת כמעט שנתיים. אביה מצא מסתור אצל משפחה שנאותה להסתיר אותו יחד עם עוד כמה יהודים, אבל לא רצו להכניס תינוקת שמא תבכה והמסתור יתגלה. לתינוקות לא היה סיכוי רב לשרוד.