עדות בווידאו של ניצולת השואה מניה ורטנפלד

"אני הוצאתי מהגטו את אימא ואת אחי שקטן ממני בשמונה שנים. הלכנו כל הלילה ביער השחור, קראו לו שחור בגלל שהוא כל כך צפוף. הבאתי אותם לבחור הזה שגר בכפר. הגענו מאחורנית. לא הלכנו בדרך הראשית כי פחדנו. אבל זכרתי את הדרך. הוא פתח לנו את הדלת והכניס אותנו לאסם. ולמחרת בבוקר אני הלכתי בחזרה לגטו להביא את בת דודתי בת הארבע שנשארה עם הדוד והדודה בגטו. לבשתי בגדים של הילדה שלו עם מטפחת. ואני חוזרת לגטו ובדרך"….