עדות בווידאו של ניצולת השואה לאה חסון

לאה חסון ילדה קטנה רואה איך מוציאים את אביה מהבית והוא לא שב. אמא ולאה מתחילות במסע ההימלטות ממקום למקום. אמה מתייאשת, מאבדת את הרצון לחיות, אך לאה הקטנה לא מרפה, היא רוצה לחיות נופלת לרגלי קצין הגסטפו שתופס אותה ואומרת: "אני ילדה קטנה, תן לי לחיות, אני כל כך רוצה לחיות….זה רק ארבעה חודשים, אבל כמה ימים זה? כמה ימים זה ארבעה חודשים? זה 120? 130?  150? וכמה שעות? וכמה רגעים? בלי בגדים, יחפות, אני יחפה לא יכולה ללכת, לבושה בסמרטוטים שנדבקים לי למוגלה…..