עדות בווידאו של יהודית שיפריס לבית שטרנשוס

יהודית שיפריס לבית שטרנשוס נולדה בשנת 1921בצ'ורטקוב שבפולין. בעדות זו היא מספרת על אירוע שהתרחש בימים הראשונים לכניסת הגרמנים. בית הסוהר היה מלא בגוויות אסירים שנרצחו על יד הרוסים ערב נסיגתם מהעיר.  האוקראינים "ניהלו את המבצע" בשפלות ואכזריות שהוציאה מהם את החיה שבאדם. זוועות האירועים שהתרחשו שם הממו והחרידו את האוכלוסייה היהודית. זה היה רמז לבאות…