ספר תורה מצ'ורטקוב בקיבוץ תל-קציר (2010)

כיצד היגיע ספר תורה מצ'ורטקוב לבית הכנסת בקיבוץ תל קציר?
כשבית הכנסת בקיבוץ תל קציר עמד לקראת סיום בנייתו החל מזכיר הקיבוץ, – חברנו יליד צ'ורטקוב, גדעון גזית, לחפש ספר תורה לבית הכנסת. כסף רב לא היה בקופת הקיבוץ ולכן החל מסע חיפושים אחר ספר תורה. המלצה מפיו של חבר קיבוץ הובילה את המזכיר גזית לברנש בצפת שהיו בידיו ספרי תורה למכירה/למסירה. כשהמשא והמתן היה לקראת סיום, חברנו החל חוקר את בעל התורה מה גלגוליו של הספר ומהם שורשיו. בעל התורה התפתל ואמר " מאיזה חור נידח… בגליציה… לא שמעת עליו…לא חשוב… עזוב… נו…צ'ורטקוב….  קוראים למקום".    "צורטקוב???" קפץ גדעון בתדהמה ואומר: "אני נולדתי בצ'ורטקוב" "לא מאמין" אמר האיש. שלף גדעון את תעודת הזהות שלו המצביעה על מקום הולדתו בצ'ורטקוב.  הסוף הרי ברור ומרגש והוא מונח לפנינו בבית הכנסת בקיבוץ תל קציר.