ספר יזכור להנצחת קדושי קהילת צ'ורטקוב (1967)

"ספר יזכור להנצחת קדושי צ'ורטקוב" מאיר את פניה המגוונות של העיר: את ההיסטוריה שלה,את מוסדותיה, מפלגותיה, תנועות הנוער שבה, מעשיהם ופועלם של אנשים וייחודם, טיפוסים יוצאי דופן או חריגים, את המאבקים בין עולם המסורת לעולם ההשכלה,ובראש וראשונה עדויות וזיכרונות לחורבנה של העיר והטרגדיה האנושית המחרידה, שאנו נושאים את פצעיה עד היום. איסוף השמות והעלאתם על הכתב הוא מצבתם של אלו שמקום קבורתם אינו ידוע. הספר הוא ציווי ככתוב: " זכור את אשר עשה לך עמלק" ואכן אנו, בני הדור השני והשלישי רואים בו מקור לידע ללמידה והתחברות לעולם שאבד. זו הייתה "רקמה אנושית חיה" ואיננה.