סנגורו הגרמני של נאצי תובע משופט לפסול עצמו בגלל היותו יהודי מאת חביב כנען מתוך העיתונות

מחזה שדוגמתו לא ידע מעולם בית המשפט הישראלי אירע בשבוע שעבר באולם המשפטים של שופט השלום ד״ר ב. נ. יעקבי, שעמד לפתוח בשמיעת עדויות לפי בקשת בית דיו המושבעים במנהיים — נגד אלברט ברטשניידר וריכארד פאל, הנאשמים בפשעים במלחמת העולם השנייה. העדויות עמדו להישמע בנוכחות אב בית הדין הגרמני שבפניו מתברר משפטם של שני הנאצים ד״ר ג. שמידט והשופטים יוהן ריכטר וד״ר מילר; מטעם התביעה הגרמנית הגיע התובע מר גלטה ומטעם הנאשם פאל הופיע עו״ד בוק מגרמניה. את ממשלת ישראל ייצג הקצין אדלסברג.

שקט נשתרר באולם כאשר לפני שהועלה העד הראשון לדוכן העדים, ביקש עו״ד בוק את רשות הדיבור והכריז כי "אחרי התחלת המשפט במנהיים, נודע לנאשם פאל כי בשעת בירור משפטי בעניין פשעי הנאצים שנערך בהסן, נפסל שופט מקצועי שישב בדין בהנמקה ש-אחד מאבותיו, סב אביו, היה יהודי, והנאשם חשש מן האפשרות, ששופט זה לא יוכל לשפוט ללא משוא פנים בגלל העינויים האיומים שנעשו ליהודים על־ידי הנאצים. לכן נתבקשתי על־ידי הנאשם לדחות כל שופט הפעיל בהליכים נגדו, אם יהיה זה יהודי. בשמו של הנאשם אני מציע אפוא את פסילת השופט ד״ר יעקבי. אני מעלה הצעה זאת לפי משאלתו המפורשת של הנאשם פאל, בלי להזדהות עמה".

מוכי מבוכה ציפו הנוכחים להחלטת השופט שקרא בקול שקט וצלול את תשובתו לתביעה המחוצפת: "אני פעיל כאן על יסוד הליך עזר משפטי. תפקידי לשמוע עדויות אנשים המתגוררים בישראל למען משפט המתנהל בפני מושבעים במנהיים נגד שני נאשמים בפשעי הנאצים בתקופת מלחמת העולם השנייה. עכשיו עלי להחליט אם עלי לקבל את הצעת הסניגור בוק המייצג את הנאשם פאל הפוסל אותי כנוגע בעניין. ההנמקה היא שכיהודי לא אוכל לשפוט בפשעי הנאצים ללא משוא פנים.

"יש מקום לקבוע אם יכול להעלות הצעה זאת בפני בית משפט ישראלי סניגור שאין לו זכות הופעה בישראל… אולם במסגרת שיקולי אעסוק בהצעת הנאשם פאל.

"פשעי הנאצים בוצעו ברובם נגד העם היהודי וכל היהודים בני־דעת מאוחדים בדבר הזוועה שבפשעים אלה. אין אפשרות למצוא בישראל שופט שיתיחס אחרת לפשעים אלה. אם ירצו לחפש כאן שופט שיתקבל על דעתו של הנאשם פאל, יהיה בכך משום שיתוק קביעתי העונש. גם השופטים הערביים בישראל יחושו עלבון בהנחה שהם יראו את פשעי הנאצים באור שונה מעמיתיהם היהודיים. לכן יהיה קשה למצוא בכל העולם התרבותי שופט שיראה באור שונה את פשעי הנאצים. זה מצביע על חוסר ההגיון, שבהצעה זאת. "בכל אופן, תפקידי בתהליך זה לא להוציא פסק־דין על מידת החומרה שבפשעים שבוצעו, אלא לשמוע. עדים כדי שייקבע אם הנאשמים ביצעו פשעים מסוימים.

"אינני מכיר את הנאשמים, לא היה לי מגע עמם והנני אובייקטיבי כלפיהם כפי שרק שופט יכול להיות. אני מבוגר דיו ומנוסה מספיק כדי להבחין בין הבעיה של חומרת הפשעים שבוצעו לבין הבעיה של קביעת המבצע. אולם תפקידי כאן עוד יותר צנוע. אין זה עניני לשפוט את ההוכחות לצורך קביעת המבצע. אני רק מגיש סעד לבית משפט מוכר על־ידי שמיעת עדים בנוכחות השופטים המקצועיים של חבר המושבעים, התביעה והסניגוריה, שכולם קיבלו את הזכות להעמיד שאלות לעדים ולהתרשם מהם באופן בלתי אמצעי.

"נראה לי שהנאשם פאל צריך היה להעלות את התנגדותו ל-שמיעת עדים בישראל, בפני המושבעים במנהיים. מאחר שאותו בית משפט החליט לשמוע את העדים באמצעות שופט בישראל, ניתן היה לצפות כי גביית העדויות תיעשה באמצעות שופט יהודי בישראל.

"מנימוקים אלה הנני דוחה את ההצעה כבלתי מבוססת לחלוטין. שקלתי את העניין ללא זעם. בין אם הסניגור הזדהה או לא הזדהה עם הנאשם פאל, הרי זאת עזות מצח לפסול בישראל שופט בגלל יהדותו. ניתן תביעת כזאת לראות גם כבזיון בית המשפט. אם יופרע המשך ההליכים שוב על-ידי הצעות כאלה, אהיה נאלץ לנקוט באמצעים מתאימים כדי להבטיח המשך בלתי מופרע של ישיבות בית המשפט".

*

ריכארד פאל היה איש ס. ס. שפעל בגיטו צ׳ורטקוב בגאליציה המזרחית בשנים 1942 — 1944 כממונה על איסוף רכושם של יהודים שנרצחו או גורשו. בימי האקציות או אחריהם ביצע שדידות ותוך כדי כך, לפי ה-עדויות, רצח יהודים. בין קרבנותיו היה חבר היודנראט ראובן הלפרן. כן רצח פאל — לפי כתב האישום — יהודים בסביבות צ׳ורטקוב, בטלוסטה ובוצ׳אץ׳. הוא נעזר באיש גסטאפו אלברט ברטשניידר. פאל נעצר ב־1965 ומשפטו נמשך כבר יותר משנה.

גורמים ישראלים הרואים ב-חומרה רבה את תביעת הסנגור הגרמני, מציינים בי בתקופה ה-אחרונה ניכרת הופעתם של ה-סנגורים הגרמנים במשפטי ה-פושעים הנאציים בתוקפנות ובשחצנות. במקום להתרכז בהגנת לקוחותיהם, תובעים הסניגורים רובם בשנות השלושים לחייהם — לפסול שופטים בגלל קרוב יהודי במשפחה ומנסים להכשיל את העדים על־ידי הטחת ההערה בפניהם כי הם משקרים בעדותם. הם מרבים להתעכב על פרטים חסרי ערך כגון: מה היה לפני 30 שנה צבע הבית בו ראית את הנאשם, או מה היה גודל המגרש בו פגשת אותו מכר. חקירת העדים היהודיים מצדם נעשית תוך גילוי עוינות. עם זאת נוהגים פרקליטים צעירים אלה להדגיש מאחורי הקלעים כי היו תינוקות בתקופת המשטר הנאצי ולא היו מעורבים בפשעיו. אך ידוע כי לא מעטים ביניהם נמנים עם אוהדי השמאל החדש העוין את ישראל. גם עו״ד בוק הוא בשנות השלושים שלו.