סיפורי צ'ורטקוב בגליציה "נשמות יהודיות" מאת א. ליטווין 1913

נשמות בישראל א. ליטוין
נשמות בישראל א. ליטוין

א. ליטווין סופר ועיתונאי אידי, שחי בתחילת המאה העשרים.הוא הסתובב ברחבי גליצייה וכתב את רשמיו מנופיה, דמויותיה, וסיפורי הרחוב המספרים  אנשים זה לזה. ליטווין חיטט בפנקסי הקהילה של צ'ורטקוב וחיפש סיפורים מעניינים, אגדות ואמונות. סיפורים אלו מאיירים את דמותה של צ'ורטקוב על אנשיה. תורגם מאידיש באדיבות: בתיה גבאי

ה ק ד מ ה   ל כ ר ך  5:
הספר "נשמות בישראל הוא פרי מסעותיו של המחבר על פני משכנות ישראל הארצות ליטא, פולין וגליציה לפני מלחמת העולם הקודמת (בשנות 1905-1914). לא קסמן של ארצות רחוקות ונפלאות וחקר יושביהן הנעלמים משך את הסופר א. ליטוין לצאת בנדודים, אל מקומות מושבותיהם הנושנים של אחיו בני עמו יצא ואורחות חייהם וזיעי נפשם הלך לתור וממבועיו המפכים של העם בא למלא דלייו. תשע שנים סבב א. ליטוין מעיר לעיר ומעיירה לעיירה  בארצות יישובם הצפוף של המוני ישראל במזרחה של אירופה ובא בין אנשים מכל קצות העם והתבונן והאזין וחקר ותר. מראה עיניים ומשמע אוזן, פנקסי קהילות ומסורות שבעל פה, שיחת זקנים, זוכרי ישנות, דברי זיכרון ורקמת אגדה- מכל המקורות האלה יחד שאב חמרים חומרים, וכה נוצרו ששת הכרכים של "נשמות בישראל" (א. קריב)

המחבר פונה לתשומת לב הקוראים שהופעת הכרך ה-5 מתוך שישה כרכים של "נשמות יהודיות", כמו כן חלק גדול של הכרך ה-6 הינה תוצאה של מסע שהוא – היינו המחבר עשה  ברחבי גליציה במשך השנים 1913 ו-1914  ערב מלחמת העולם.

שני הכרכים נכתבו במחצית הראשונה של שנת 1914.  מלחמת העולם העצומה כמובן עשתה שינויים גדולים בחיי יהודי גליציה. למחבר לא הייתה רשות לבצע שינויים  או תמונות עקב מלחמה זאת. בזמן ששני הכרכים היו בהדפסה, התרחשה הרוולוציה הרוסית הגדולה שאמנם  תעשה רושם עמוק על גורלו של כל העם היהודי. לא ולא על היהודים מגליציה. אך, שני אירועים ההיסטוריים הגדולים : לפני מלחמת העולם, הרוולוציה הרוסית השפעתה שייכת גם כיום על החיים היהודיים, תוכל להעריך לאלתר ולהירשם  בשלב מאוחר יותר, כאשר שניהם , מלחמת העולם והרוולוציה הרוסית יעברו להיסטוריה וישתייכו לעבר.

יתכן שהקורא צריך לקחת לתשומת לבו שכל המודפס בשני הכרכים, כמו כן ביתר הכרכים של "נשמות יהודיות" את החיים היהודיים בעיקר עד פרוץ מלחמת העולם. התאריכים המוזכרים בשני הכרכים שייכים כולם לשנים 1913-1914. עוד משהו חייב לציון. שני כרכים הקודמים הם הניסיון הראשון ולעת עתה היחיד לתת הקדמה לקורא היהודי אודות החיים של אחינו הגליצאים, ידידיהם ומכריהם. המחבר התייחס ברצינות למשימתו, יתכן שבעובדות מסוימות נפלה טעות, המחבר יודה אם מי מהקוראים יואיל  להעיר את תשומת לבו על מנת שיוכל לתקן את ההוצאה השנייה.

 

סיפורי א. ליטווין על צ'ורטקוב