"נתיבות רפאל" מתוך זכרונותיו של רפאל ווילף מחסידי הרבי דוד משה מטשורטקוב