חסידת אומות עולם – מריה רוזנצוויג בלישצ'וק Maria Blyszcuk Rosenzweig

מריה בלישצ'וק, (Maria Blyszcuk Rosenzweig) פולניה קתולית, שעבדה בבית החולים בו עבד אמיל רוזנצוויג כרופא. כשהופצו השמועות על החיסול הסופי של יהודי צ'ורטקוב והמצב הלך והחמיר הבין ד"ר רוזנצוויג שעליו להיעלם מפני השטח.  ד"ר רוזנצוויג חיפש מקום להסתתר בו. רוזנצוויג ידע על בניין ישן שעמד בפני הריסה ושישנן בו דירות שאיש אינו גר בהן בגלל מצב הבניין. מריה הציעה לו את עזרתה. בתושייתה, פנתה לבעל הדירה ושכרה ממנו את הדירה ועליית גג שנמצאה בקומה העליונה של הבניין והגישה אליו הייתה דרך גשר עץ שניתן היה להזזה. בלילה אחד נעלם ד"ר רוזנצוויג מבית החולים והיגיע למקום המסתור שהכינה לו מריה.

מריה דאגה לו לכל מחסורו: למזון ושתיה והייתה מגיעה אפילו פעמיים ביום כשהתאפשר. היא סיכנה וחירפה את עצמה גם כשהכל בער מסביב וסכנת הגילוי איימה על חיי שניהם לא פעם, והכל עשתה ללא תמורה.
אחרי המלחמה ד"ר אמיל רוזנצוויג ומריה נישאו ועברו להתגורר בקרקוב, ושם נולדו שני ילדיהם. עדותו של אמיל רוזנצוויג מופיעה באתר צ'ורטקוב ב- עדויות ניצולי שואה.
מריה הוכרה ב-  10.10.1985 כחסידת אומות עולם על ידי יד-ושם והתעודה והמדליה הוענקו לה על מציאת מקום מסתור עבורו, הסתרתו ואספקת מזון ומצרכים בסיסיים. הטקס נערך על ידי הנציגות הדיפלומטית בוורשה.

להלן המידע כפי שפורסם באתר יד ושם

Rozencweig-Błyszczuk, Maria

Before the war, Dr. Rozencweig Emil became acquainted with Błyszczuk Maria, a nurse who worked with him in the TB hospital in Czortków, in eastern Galicia. In 1941, after the Germans occupied the city, Rozencweig was interned in the ghetto, and the two met only infrequently. When the Aktionen to liquidate the ghetto began in 1942, Błyszczuk decided to save Dr. Rozencweig. She rented an apartment in her name in the city, converted it into a shelter, and stocked it with food. In June 1942, Błyszczuk transferred Dr. Rozencweig to the shelter, and looked after him and saw to his needs for about half a year. In late 1942, the Ukrainian police discovered the hiding place, but Rozencweig escaped and gave his pursuers the slip. Błyszczuk, aware that the Ukrainian police were after her, also fled and hid outside the city. Rozencweig found shelter with a Ukrainian family and survived. After the liberation, he met Błyszczuk, married her, and moved with her to Kraków.

On October 10, 1985, Yad Vashem recognized Rozencweig Maria (née: Błyszczuk) as Righteous Among the Nations.