נציג הקהילה היהודית בצ'ורטקוב

מר יעקב ברנוב   380504371797+    380681508394+  דובר אוקראינית ורוסית.