מכתבי אנה באוור Anne Baeur ליהודית שיפריס במחנה עבודה אגפא פבריק בוולפן ביטרפלד בגרמניה

אוסף מכתבים זה הינו צד אחד בהתכתבות בין אנה באוור Anne Bauer, נערה גרמנייה שאלה מכתביה, לבין לוניה שטרנשוס נערה יהודייה מצ'ורטקוב, שהשיגה ניירות מזויפים והגיעה בזהות בדויה למחנה עבודה אגפא פבריק בוולפן ביטרפלד בגרמניה. שתיהן הגיעו לעבודה בנסיבות שונות מעולמות שונים. לוניה היהודייה, נמלטה מאימת האקציות בצ'ורטקוב ואנה הגרמנייה, גויסה לעבודה למען הרייך. השתיים התיידדו וקשר נפשי מיוחד במינו נרקם בין השתיים. כשהן הוזהרו ונאסר עליהן לדבר הן השאירו זו לזו פתקאות ומכתבים מלאי אהבה ויופי, למרות הסכנה והאזהרות והאיומים והאיסור המוחלט על קיומו של קשר זה. מקצת המכתבים המובאים כאן הם דוגמא, אמנם חריגה, שגם בשעות הזוועה השתמרה הרוח האנושית החמלה והאהבה. הקשר בין אנה באוור למי שהפכה בישראל ליהודית שיפריס נשמר גם אחרי המלחמה.