מזוודה של יצחק שטרנשוס – מאחורי כל חפץ מסתתר סיפור

חפצים מצ'ורטקוב מזוודה בה אסף יצחק שטרנשוסלפני עלייתו לישראל את שארית חפציו שפוזרו אצל הגויים בזמן המלחמה
חפצים מצ'ורטקוב מזוודה בה אסף יצחק שטרנשוס לפני עלייתו לישראל את שארית חפציו שפוזרו אצל הגויים בזמן המלחמה