מדריך לחיפוש מידע על יהודים בארכיונים יהודיים בפולין JRI POLAND

מאיר וינד (יושב שני משמאל) וחברים
מאיר וינד (יושב שני משמאל) וחברים. אוסף אירית ליבמן.