"טלאי צהוב" שניתן לעובד בגטו. שייך לבנו ודוד זוננשיין

סרט עובד על הזרוע אוסף יסמינה גולדשטיין
סרט עובד על הזרוע אוסף יסמינה גולדשטיין
סרט עובד על הזרוע. אוסף יסמינה גולדשטיין
סרט עובד על הזרוע. אוסף יסמינה גולדשטיין.
סרט עובד על הזרוע. אוסף יסמינה גולדשטיין (3)
סרט עובד על הזרוע. אוסף יסמינה גולדשטיין (3)