חסידי אומות עולם – משפחת אקסנצ'וק

משפחת אקסנצ'וק קיבלה אות חסידי אומות עולם על שהעניקה מחסה לשושנה רוזה כרמי לבית ורטנפלד לבתה ברוריה הפעוטה בת השנתיים, לאחיה דוז'ו-אברהם ורטנפלד בן 20  ולילדה נוספת בת תשע : לולה קאופמן לבית ריין אשכנזי. משפחת אקסנצ'וק משפחה אוקראינית שהתגוררה בווגננקה. משפחה שהתפרנסה מגן הירקות שבחצר ביתם. באחת הפעמים כשגב' אננה אקסנצ'וק הגיעה לגטו למכור את מרכולתה היא פגשה את רוזה/שושנה והשתיים החלו לשוחח על מצבם האומלל של היהודים. אננה אקסנצ'וק הציעה לשושנה שבעת צרה תוכל לפנות אליה ולמצוא אצלה מחסה.

לא עברו ימים רבים ושושנה יחד עם בתה ברוריה בת השנתיים התייצבו אצל משפחת אקסנצ'וק בווגננקה. כעבור יום הצטרף גם דוז'ו אחיה. לא עבר זמן רב ולבונקר הצטרפה ילדה בת תשע –לולה ריין שנמסרה לאחותה של אננה. האחות נאלצה להעביר את הילדה מביתה  בגלל חשש ואיומי בעלה שימסור את הילדה לגסטפו.
משפחת אקסנצ'וק חפרה בור 2 מטר על 2 מטר בתוך האסם ובו הסתתרו ארבעה איש במשך תשעה חודשים. משפחת אקסנצ'וק דאגה להם למזון ולצרכים בסיסיים בלא לקבל פרוטה בתמורה או שווה ערך. המשפחה סיכנה את חייה יום יום בעבור הצלת נפשות יהודיות.
יתרה מזאת בנה הבכור של אננה אקסנצ'וק היה מפקח המשטרה האוקראינית והיה נוהג לבקר את אמו מדי שבוע מבלי שידע דבר על היהודים שאמו מסתירה בביתה. אננה הייתה בטוחה שבנה לא היה מסכים לסכן את חייו ואת מעמדו במשטרה בגלל כמה יהודים…
בתקופה בה שהו בבונקר נערכו באזור פעמיים אחדות חיפושים קפדניים אחר יהודים ורק בדרך נס לא התגלה מקום המסתור. הפחד והחרדות של אננה עלו לה בבריאותה והיא חלתה במשך שלושה חודשים. כל אותה תקופה כשלא יכלה לטפל ביהודים שבביתה דאגה שבנה הצעיר יביא לבונקר אוכל ויפנה צרכים.
גם אחרי השחרור  המשיכה אננה אקסנצ'וק לדאוג למשפחה ולעזור לה באוכל ובבגדים.
על הצלת ארבע נפשות יהודיות תוך סיכון חיים וללא קבלת תמורה זכתה משפחת אקסנצ'וק באות חסידי העולם.

Anna Aksenchuk, her husband, Evstakhiy, and their son Bohdan (b. 1932) lived in Czortków, in the district of Tarnopol (today Chortkiv, Ternopil’ District). The Germans conquered the town on July 6, 1941, and, in April 1942, they established a ghetto there. Anna would enter the ghetto in order to exchange food for various other items and thus she met Rosa Kaliszer (later Gros). A friendly relationship, beyond just trading, developed between the two women. Anna soon hinted to Kaliszer that in times of trouble, she was welcome to come to her home. In June 1943, rumors began to spread around Czortków that the ghetto was about to be liquidated. Anna decided to rescue Kaliszer and, on her own initiative, she went to the ghetto and exited with Kaliszer, her daughter Batya and her brother Abraham Wartenfeld. The three Jews were then hidden in the root cellar, where another Jewish child, Lola Rein (later Kaufman) joined them two months later. These four Jews remained hidden on the Aksenchuks’ property until the arrival of the Red Army, in late March 1944. Anna’s husband, Evstakhiy, played an active role in hiding the Jews, as did their son Bohdan, who was responsible for taking food and water to the hidden wards and concerned himself with regularly emptying the bucket they used as a toilet in the hideout. After the war, Kaliszer, her daughter and brother immigrated to Israel. Lola Rein, who had lost both parents in the ghetto, found her uncle and together they left for the USA.

On November 21, 1994, Yad Vashem recognized Anna and Evstakhiy Aksenchuk and their son, Bohdan, as Righteous Among the Nations.