ז'בוטינסקי מבקר בצ'ורטקוב בשנת 1930

זאב זבוטינסקי
זאב זבוטינסקי