ז'בוטינסקי מבקר בצ'ורטקוב בשנת 1930

זאב זבוטינסקי
זאב זבוטינסקי

מאת נתן טרגר
" מהימים ההם בשנת 1932-1933, זכור לי גם הביקור של ז'בוטינסקי. בעיר הייתה המולה כאילו "הכניסו מקל לקן של נמלים". לפני "בית העם" עמדו שתי שורות של ביתרים במדים חומים ובין השורות עבר איש קטן קומה עם "צבינקרים" על האף.
אבא לא קיבל כרטיס כניסה לאולם ונותרנו בחוץ. לפתע היגיעה קבוצה של אנשים צעירים כנראה מהכוח של הפועלים והתחילה קטטה גדולה, לא ברור מי מרביץ למי, צעקות ודחיפות. רק אחרי זמן מה נשמעו שריקות של המשטרה הכחולה הפולנית והסדר הושב.
מה היה באולם לא ידוע לי, ולא זכורה לי הסיבה לביקורו של ז'בוטינסקי. ידועה הייתה השנאה העמוקה בין תנועות השומר הצעיר וגורדוניה לבית"רים של ז'בוטינסקי. בעיר דיברו על כך שלבית"רים יש בית ספר ימי באיטליה הפאשיסטית של מוסוליני".