גילוי הלוט ממצבת זיכרון ליהודי צ'ורטקוב במרתף השואה בהר ציון (1977)