הלוואות יהודים אצל הפריצים מאת א. ליטווין 1913

כיום מלווים בריבית יהודים מחזיקים כסף אצל הפריצים. פעם בגליציה היה ההיפך: יהודים סחרו בכסף ושילמו מעט מיסים. הם היו מלווים אצל הפריצים לפי עשרה אחוז שנתי, חוץ מאחוזים  היו צריכים לתת לפריץ מתנה. כך היה המנהג.

מספר הלוואות כאלו רשומות הפנקס טשורטקוב בדף. קצ"ז (197) עמוד שני. מהחג שלהם שימנה –יודה תק"כ (1760) – כך רשום בפנקס—הקהילה חייבת לפריצה וישניאבסקה סך ארבעת אלפים גילדן לפי עשרה אחוז, באפן כזה, כאשר שולחים לה את האחוזים סך של ארבע מאות גילדן לחצרה, שולחים גם כן שני פוד חלב טרי וכן הוט סוכר.

באותו פנקס, תחת התאריך תקי"ב (1752) רשומה הלוואה שניה, גם כן של פריצה גב' אמטשינסקה  מהכפר אלוטשינסקי  על סך 2300 רובל, גם כן לפי עשרה אחוז בתוספת מתנה שנתית: 8 פונט פלפל, 2 פונט צימוקים, לויט  ציפורן, לויט זעפרן, לויט קינמון, פונט טבק ופוד חלב.