האיגוד המקצועי

העמוד בהכנה

האיגוד המקצועי בצ'ורטקוב פקידים ומסחר 1937
האיגוד המקצועי בצ'ורטקוב פקידים ומסחר 1937. חיים גרוסר בוק עומד במרכז.

 

דבורה דג עם חברות בקורס להנהלת פנקסים בצ'ורטקוב
דבורה דג (עומדת ראשונה מימין) עם חברות בקורס להנהלת פנקסים בצ'ורטקוב

הצ'חות (איגודים מקצועיים) בצ'ורטקוב – היסטוריה. (מתוך הספר של צ'יסלק)
העולם המקצועי במאות השש עשרה ואילך, היה מרוכז בגילדות שהן מעין איגודים מקצועיים שהכתיבו את הכללים והחוקים. מי הגילדות הראויות, מה מלמדים כמה זמן כל שלב בעבודה, מה הבחינות, מי רשאי להעניק דיפלומה וכ"ו. אחת ההוראות שהוטלה על החייטים למשל, היא שאסור לחיטים למכור את סחורתם בשווקים אלא אך ורק דרך הצחות. אסור היה לתפור למי שאינו חבר בצ'חה ומי שתפר אסור היה לו להחזיק את הבגד או לשים עליו חותמת של האיגוד. יום העבודה בצחות היה 15 שעות ביום. באופן קבוע בימי שני בשבוע מותר היה להם להתרחץ בבית המרחץ העירוני ללא כסף. על מנת לקבל דיפלומה חייב היה החייט לתפור מעיל ארוך ברמה אומנותית להביא לצ'חה ולשלם 5 זלוטי.  הצחות היו של רוסים פולנים ויהודים.  ב-1938 החייטים הרוסיים התנגדו לאיסור שחל עליהם בלבד שאם אחד החייטים שלהם עזב, ברח או מת, אסור להם לקחת עובד אחר במקומו. נוהג זה היה מקובל אצל הפולנים. לחייטים הרוסים מותר היה לתפור רק מבדים גסים ומעולם לא בגדים עדינים או קלים ומפוארים. הדברים הללו גרמו להתנגשויות