גשר המחבר בין צ'ורטקוב לווגננקה

הגשר נבנה בתקופת שלטון משפחת הגרף פוטוצקי. ה גשר קישר את העיר עם הפרבר ווגננקה, שהיה עד אז ישוב נפרד. מאז המאה העשרים, ווגננקה, היא חלק בלתי נפרד מהעיר.  בשנת 1930 נהרס הגשר בשל החורף הקשה הקור והקרח העבה שהתפוצץ לחתיכות שהחלו לזוז ובעקבותם הגשר. הגשר נבנה מחדש.

1923 גשר לגורנה ווגננקה
1923 גשר לגורנה ווגננקה
גשר לגורנה ווגננקה (2)
גשר לגורנה ווגננקה (2)
גשר לגורנה ווגננקה Czortkow
גשר לגורנה ווגננקה Czortkow