בית סוקלסקי

Chortkow בית סוקלסקי Sokalski house
Chortkow בית סוקלסקי Sokalski house

בנין רב דירות ששמו ניתן לו על שם בעליו של הבניין- סוקלסקי. בתקופת המלחמה חלק מהמשפחה נמלט לרוסיה. צאצאי המשפחה חיים בישראל. הבניין ממוקם במרכז העיר בסמוך לבזאר.
בתקופת המלחמה, אחרי האקציה הראשונה, כשצומצמו תחומי הגטו, היודנראט שיכן בבניין זה משפחות מיוחסות. אמיל רוצנצוויג כותב בעדותו, ש"בבניין מרכזי בגבול שבין הגטו לחלק הארי שוכנו רופאים". הכוונה ככל הנראה לבניין סוקלסקי. גם נטי וינטר שהייתה רוקחת בבית המרקחת של קרייבסקי, קיבלה דירה בבניין זה. (גם הרוקח משה וינראוב ומשפחתו גרו כאן).

 

 

Chortkow Sokalski house בית סוקלסקי
Chortkow Sokalski house בית סוקלסקי

הבניין עומד בפינת רחוב ז'ז'ניצקה וקוליובה/מיצקביצה. בשלב מסויים, נסגר הגטו ומחסום של לוחות עץ וגדר תיל הוקמו וסגרו את הרחוב. לקראת חיסול יהודי גטו צ'ורטקוב, יהודים חיפשו דרכים להימלט מהגטו לעיירות ולמחנות עבודה מחוץ לצ'ורטקוב. בנות משפחת גריפל בורחות מהגטו, שומר משאיר להם פתח מילוט בתיאום מראש. גם בומק טריינר לפני חיסול הגטו, משלם כסף לאחד השומרים שמאפשר למשפחה את הבריחה מהגטו.

 

 

בית סוקלסקי Sokalski house
בית סוקלסקי Sokalski house
רשימת החנויות בבית סוקלסקי
רשימת החנויות בבית סוקלסקי