"בית העם" של יהודי צ'ורטקוב

בבית העם למדו כל יום, אחרי הלימודים בבתי הספר הפולנים. למדו שם עברית וזו הייתה השפה המדוברת.