בית הכנסת "תפארת ישראל טשורטקוב" בצפת, מיסוד הרבי מצ'ורטקוב תרמ"ח 1888

בשנת 2010 התארגנה קבוצת חברים צ'ורטקובאים, לביקור בבית הכנסת "תפארת ישראל" בעיר העתיקה בצפת, שהוקם ביוזמת האדמ"ור משה דוד פרידמן מצ'ורטקוב. המארח היה גבאי בית הכנסת הרב אריה פרומוביץ.
העיר צפת נודעת בהיסטוריה עתירת הרזין שבה, סמטאותיה מלאות ההוד וצדיקי הדורות הקודמים שהתהלכו בהם: האר"י ז"ל רבי יוסף קארו בעל השולחן ערוך, רבי משה קורדובירו ז"ל, ומאוחר יותר, רבי חיים מטשרנוביץ, בעל סידורו של שבת, הרב מאווריטש הידוע בנס הגדול שנוצר סביבו בעת רעידת האדמה בצפת בשנת תקצ"ז (1837), תלמידו רבה של צפת שמואל הלר, ז"ל, ועוד הרבה קדושים וטהורים למעלה בקודש. במרחק אלפי מילין מצפת בעיירה טשורטקוב אשר באוקראינה, ישב האדמו"ר רבי דוד משה מטשורטקוב זצ"ל, בנו של קדוש ישראל רבי ישראל מרוז'ין זצוק"ל, הידוע בסגנון החצר המלכותית שניהל, עשרות עיניים של יהודים, מכל המחוז ומחוצה לו, מקדו בו את מבטם, נועצו עמו, ולא זזו כמלא נימה, מכל אשר יאמר להם. תורתו וחכמתו נודעו ברבים.

גופו אמנם היה נטוע בערבות אוקראינה, אך ראשו ונשמתו בארץ ישראל, וכהכנה לעליה אפשרית עשה מאמץ, ורכש קרקע בצפת אל מול ציון קודשו של רבי שמעון בר יוחאי זיע"א במירון. על קרקע זו במרכז העיר העתיקה, בנה את הבניין אשר חפץ, בית מקדש מעט המהווה מקום תפילה ולימוד.

בנייתו הסתיימה בשנת תרמ"ח (1888), ומיני אז דורות של צפתיים שורשיים גדלו בינות לכותליו. משפחות פרל, גייגר, טויסטר, מנדלסון ועוד הרבה שהפכו בהמשך לאבן דרך  בהיסטוריה של העיר, האדמו"ר אף שלח הנה, את ספר התורה שלו ועימו פעמוני כסף להראות חיבתו למקום.
בנו רבי ישראל מטשורטקוב זצ"ל, הידוע כאחד המנהיגים הרוחניים הגדולים של אירופה בין שתי מלחמות עולם. הגדיל עשות ואף שלח הנה את ראש הישיבה בחצרו, רבי גמליאל רבינוביץ ז"ל, שישמש כרב בית הכנסת וכראש הקהילה בצפת.

בית הכנסת ידע עליות ומורדות, תקופות יפות יותר ופחות, כדברי ימיה של צפת.

במשך השנים  כיהנו בו הגבאים ר' יצחק גייגר ז"ל  ז"ל, איש ציבור חשוב, שכיהן כחבר מועצת העיר. כמו כן כיהן כגבאי בלתי נשכח הרב מאיר מנדלסון ז"ל, אשר נתן מהונו ואונו למקום הקדוש הזה, בשנת תשס"ו (2006) כשנה לפני פטירתו, במהלך מלחמת לבנון השנייה, נפל טיל ישירות על בית הכנסת וגרם להרס ניכר במבנה.
בסיוע מס רכוש ותורמים מכל העולם,, שופץ בית הכנסת והוחלף בו הריהוט, ויפה בית שני מבית ראשון.
מאז יצא מתוק, והמקום התפתח ועלה, תפילות כסידרן, וסדרי לימוד במשך ימות השבוע, בסיועו ותמיכתו של הגבאי הבלתי נילאה הרב אריה פרומוביץ הי"ו, שבמשך עשרות שנים מלווה את המקום, ושומר עליו כבבת עינו.

ברוך השם המקום הנץ ופרח וימשיך הלאה לפרוח ולהוות מגדלור לכל העיר צפת.
כתב: ישראל דב פרומוביץ

בית הכנסת קלויז "תפארת ישראל טשורטקוב" עיר עתיקה צפת רחוב דרך חסידים 2 קומה שנייה.
טלפון לביקורים: גבאי בית הכנסת אריה פרומוביץ: 0527636750