בית היודנראט

בית היודנראט הראשון הוקם תחילה במבנה תלמוד תורה על יד הבית כנסת המכונה "השיל" ואחר כך עבר לרחוב אפטצ'נה מס' 12 וממול הייתה המשטרה. היודנראט הייתה זרוע קשר בין הגסטפו לאוכלוסיה היהודית. היודנראט סיפק לגסטפו את מבוקשם: רשימות של האוכלוסייה היהודית , מקום מגורים ומשלח יד, איסוף רכוש על פי דרישה, איסוף דמי כופר -(קונטריבוציה), הבאת אנשים לעבודות כפייה במחנות עבודה. היודנרט היה זרוע אכזרית ומכוערת מתוך הקהילה היהודית עצמה. הנבחרים ליודנראט לא יכלו לצאת מהתפקיד שהוטל עליהם ללא רפש. שיתוף הפעולה עם הגרמנים חתם את חייהם אחרי המלחמה לקללה ונידוי מהקהילה היהודית המקומית.
היה יודנראט מקומי והיה יודנראט מחוזי. חלק מחברי היודנראט המקומי היו גם במחוזי, לדוגמא: מיכאל מרגוליס ווינטר. מספר החברים בו היו בסביבות 8.