בית היודנראט

היודנראט היה אחראי על הקשר בין דרישות הגרמנים ליהודים. הם אלה שנדרשו להגיש רשימות שמיות של היהודים ומקומות מגוריהם ומשלח ידם. הם נדרשו לספק עובדים לעבודות כפיה בצ'ורטקוב ובמחנות העבודה מסביב לה. הם אלה שנדרשו לדרוש דמי כופר "קונטריבוציות" מהיהודים, לאסוף את רכושם בשלבים ולהעבירם לגסטאפו. הם היו המסגרת המתווכת בכל נושא בחיים בין הגרמנים ליהודים. תזונה, בריאות, ניקיון, כל בקשה של יהודי מהשלטונות הופנה דרך היודנראט שדרש תשלום לעצמו ולממונים. עדויות של ניצולי שואה מצורטקוב מעידים על הפחד מפני אנשי היודנראט לעיתים יותר מאשר מפני הגרמנים.  תפקידם היה "מלוכלך" במהותו עד בלתי אפשרי. אחרי המלחמה הואשמו בשיתוף פעולה עם הגרמנים שגרם לרצח יהודים. אחרי המלחמה, חלקם לא יכל להגיע לישראל מחשש לאיומים על חייהם. היהודים לא סלחו למי ששיתף פעולה והפקיר את בני משפחותיהם.

בית היודנראט הראשון הוקם תחילה במבנה תלמוד תורה על יד הבית כנסת המכונה "השיל" ואחר כך עבר לרחוב אפטצ'נה מס' 12 וממול הייתה המשטרה.
היה יודנראט מקומי והיה יודנראט מחוזי. חלק מחברי היודנראט המקומי היו גם במחוזי, לדוגמא: מיכאל מרגוליס ווינטר. מספר החברים בו היו בסביבות 8.

מתוך עדות אמיל רוזנצוויג:

"היודנראט ערך רשימות של יהודים כדי למלא את מכסת האנשים שנדרשו לעבודות שונות ואלה סודרו בקבוצות. פעולה זו נקראה ה"ארבייטס -איינזאץ" (פלוגות עבודה) ובראשו עמד שטייגר. שתפו אתו פעולה עורך הדין פלדמן, בוק ואחרים. אנשי היודנראט נצטוו בחודש נובמבר להכין רשימה של האינטליגנציה. זאת אומרת, עורכי דין, מורים, רוקחים, רופאים וכ"ו. כשבועיים לאחר מכן הוציאו עם עלות השחר בעזרת המיליציה האוקראינית והגסטפו את כל האנשים שהיו ברשימה, פרט לרופאים ולרוקחים, והובילו אותם לבית הסוהר. במקום הזה החזיקו אותם כמה ימים, עינו אותם קשה, היכו אותם באכזריות והרעיבו אותם. שני אנשים, עבנר ופלדמן, היו היחידים ששוחררו וכל השאר הובלו "ליער השחור" (צרניי לס) ושם נורו עד האחרון בהם. עורך הדין קימלמן מצא לאחר מכן בעזרת אכרי הסביבה שני קברי אחים גדולים של קרבנות האינטליגנציה הצ'ורטקובאית שחוסלה ב"אקציה " האיומה הזאת.

בין ההרוגים מקרב האינטליגנציה היו אנשי היודנראט הקודם ואתם ד"ר קרוה. הנאצים הקימו יודנראט חדש וזה שיתף אתם פעולה ללא כל התנגדות וגילה נכנות מאין כמוה למלא אחרי כל דרישותיהם ופקודותיהם. נצטינו בניהם מרגוליס ווינטר שארגנו יודנראטים גם בעיירות הסביבה. עיקר מרצם התרכז בצבירת כסף ותכשיטים עבור הגרמנים שצמאונם לכסף לא ידע כל גבול ותאבונם לא ידע שובע".