בורות ירי וקברי אחים

  1. 5 קברי אחים גדולים וקטנים בבית הקברות היהודי הישן במעלה רחוב מיצקביצה (ליד בית הקברות הקתולי)
  2. 2 קברי אחים גדולים וכמה קטנים בבית הקברות החדש בסטרה צ'ורטקוב 450 גופות.
  3. קבר אחים במתחם בית הסוהר. נקברו בו 580 יהודים, שנרצחו בבית הסוהר בחודש יולי 1941 . המקום רוצף בבטון ונבנה עליו מבנה.
  4. באתר ביער אורין ליד הישובים שיינקובה ובשובקה בפאתי צ'ורטקוב נרצחו בין 92 ל- 120 יהודים שנחטפו מהרחובות (כונתה "אקציה פראית" התרחשה באוגוסט 1941) בין הנרצחים: ישראל וינטר, שמעון ברגהופר, ישראל ברגהופר, שמואל שווארץ, מרדכי פיצטניק, טיימר, יוזק הורוביץ וקרול הלסטוך. קבר זה נפתח על ידי הוועדה הרוסית אחרי המלחמה בהשתתפות ד"ר ישראל שור.
  5. אתר ביער השחור (צ'רני-לס) . 2 קברים 140 גופות של יהודים ופולנים (15 אוקטובר 1941 אקציית האינטליגנציה) הבורות נחפרו לפני כן בידי מקומיים.
  6. 16 קברי אחים בגדלים שונים, בדרך ליגלניצה, 400 מ' מהכביש הראשי. 1211 יהודים נרצחו בדרך ליגלניצה.

בעבודות חשיפת הקברים של הוועדה הרוסית השתתף מ. שוטר : "כל קבר המוני היה ארוך כ-50 מטר ובכל מטר היו 2 גופות, שכבות , 17,18 שכבות בכל קבר. היו כ-1700 1800 איש. היו כמה קברים כאלה. הסתכלנו על הגופות שהוצאו: היו כאלה שהיו ירויים, והיו כאלה שהגולגולת שלהם הייתה שבורה והיו כאלה שנראו שנחנקו. הגופות היו לרוב ערומות. הגרמנים ציוו על היהודים לקפוץ מהעגלות ולרוץ למקום איפה שהיו החפירות. שם ציוו עליהם להתפשט ולקפוץ לחפירות. הם נשכבו אחד ליד השני ואח"כ הגסטפו ירו על אלה שנשכבו מרובה אוטומטי. השכבה השנייה נשכבה על אלה שלא חיו, עד שהקבר היה מלא. (עמוד 198 בספר של צ'יסלק) (מדובר על הקברים בדרך ליגלניצה מ.ג.ש.)