אגודת י.ל.פרץ

חוג לדרמה ע"ש י.ל.פרץ. בחזית משמאל קלרה בזנר.
חוג לדרמה ע"ש י.ל.פרץ. בחזית משמאל קלרה בזנר.