אנדרטה לזכר הנספים בשואה בצ'ורטקוב (2005)

כאן ביער, בבורות הירי, נרצחו מאות מתושבי צ'ורטקוב והסביבה על ידי הגרמנים ועוזריהם בשנים 1941-1943. אנדרטה זו לזכרם.
ביוני 2005 נחנכה בפאתי צ'ורטקוב, ביער צ'רני לס, ליד הכפר פרחודה, אנדרטה לזכר יהודי  צ'ורטקוב והסביבה שנספו בשואה. האנדרטה הוקמה ע"י הניצולים וצאצאיהם ובשיתוף עם הקהילה היהודית המקומית. בטקס גילוי האנדרטה נכחו גם תושבי העיר ומנהיגיהם הרוחניים והמוניציפאליים, כשהם משתתפים בצער ומביעים זעזוע מהאירועים  שהתרחשו בעיר בזמן מלחמת העולם השנייה, מקווים ומתפללים שלעולם לא יתרחש כדבר הזה. במרחק כ- מאה מטר מהאנדרטה נמצאים בורות הירי, אחד מיני רבים שבצ'ורטקוב.