משפטים נגד הנאצים

סנגורו הגרמני של נאצי תובע משופט לפסול עצמו בגלל היותו יהודי מאת חביב כנען מתוך העיתונות

מחזה שדוגמתו לא ידע מעולם בית המשפט הישראלי אירע בשבוע שעבר באולם המשפטים של שופט השלום ד״ר ב. נ. יעקבי, שעמד לפתוח בשמיעת עדויות לפי בקשת בית דיו המושבעים במנהיים — נגד אלברט ברטשניידר וריכארד פאל, הנאשמים בפשעים במלחמת העולם השנייה. העדויות עמדו להישמע בנוכחות אב בית הדין הגרמני שבפניו מתברר משפטם של שני הנאצים ד״ר ג. שמידט והשופטים יוהן ריכטר וד״ר מילר; מטעם התביעה הגרמנית הגיע התובע מר גלטה ומטעם הנאשם פאל הופיע עו״ד בוק מגרמניה. את ממשלת ישראל ייצג הקצין אדלסברג.

שקט נשתרר באולם כאשר לפני שהועלה העד הראשון לדוכן העדים, ביקש עו״ד בוק את רשות הדיבור והכריז כי "אחרי התחלת המשפט במנהיים, נודע לנאשם פאל כי בשעת בירור משפטי בעניין פשעי הנאצים שנערך בהסן, נפסל שופט מקצועי שישב בדין בהנמקה ש-אחד מאבותיו, סב אביו, היה יהודי, והנאשם חשש מן האפשרות, ששופט זה לא יוכל לשפוט ללא משוא פנים בגלל העינויים האיומים שנעשו ליהודים על־ידי הנאצים. לכן נתבקשתי על־ידי הנאשם לדחות כל שופט הפעיל בהליכים נגדו, אם יהיה זה יהודי. בשמו של הנאשם אני מציע אפוא את פסילת השופט ד״ר יעקבי. אני מעלה הצעה זאת לפי משאלתו המפורשת של הנאשם פאל, בלי להזדהות עמה".

מוכי מבוכה ציפו הנוכחים להחלטת השופט שקרא בקול שקט וצלול את תשובתו לתביעה המחוצפת: "אני פעיל כאן על יסוד הליך עזר משפטי. תפקידי לשמוע עדויות אנשים המתגוררים בישראל למען משפט המתנהל בפני מושבעים במנהיים נגד שני נאשמים בפשעי הנאצים בתקופת מלחמת העולם השנייה. עכשיו עלי להחליט אם עלי לקבל את הצעת הסניגור בוק המייצג את הנאשם פאל הפוסל אותי כנוגע בעניין. ההנמקה היא שכיהודי לא אוכל לשפוט בפשעי הנאצים ללא משוא פנים.

"יש מקום לקבוע אם יכול להעלות הצעה זאת בפני בית משפט ישראלי סניגור שאין לו זכות הופעה בישראל… אולם במסגרת שיקולי אעסוק בהצעת הנאשם פאל.

"פשעי הנאצים בוצעו ברובם נגד העם היהודי וכל היהודים בני־דעת מאוחדים בדבר הזוועה שבפשעים אלה. אין אפשרות למצוא בישראל שופט שיתיחס אחרת לפשעים אלה. אם ירצו לחפש כאן שופט שיתקבל על דעתו של הנאשם פאל, יהיה בכך משום שיתוק קביעתי העונש. גם השופטים הערביים בישראל יחושו עלבון בהנחה שהם יראו את פשעי הנאצים באור שונה מעמיתיהם היהודיים. לכן יהיה קשה למצוא בכל העולם התרבותי שופט שיראה באור שונה את פשעי הנאצים. זה מצביע על חוסר ההגיון, שבהצעה זאת. "בכל אופן, תפקידי בתהליך זה לא להוציא פסק־דין על מידת החומרה שבפשעים שבוצעו, אלא לשמוע. עדים כדי שייקבע אם הנאשמים ביצעו פשעים מסוימים.

"אינני מכיר את הנאשמים, לא היה לי מגע עמם והנני אובייקטיבי כלפיהם כפי שרק שופט יכול להיות. אני מבוגר דיו ומנוסה מספיק כדי להבחין בין הבעיה של חומרת הפשעים שבוצעו לבין הבעיה של קביעת המבצע. אולם תפקידי כאן עוד יותר צנוע. אין זה עניני לשפוט את ההוכחות לצורך קביעת המבצע. אני רק מגיש סעד לבית משפט מוכר על־ידי שמיעת עדים בנוכחות השופטים המקצועיים של חבר המושבעים, התביעה והסניגוריה, שכולם קיבלו את הזכות להעמיד שאלות לעדים ולהתרשם מהם באופן בלתי אמצעי.

"נראה לי שהנאשם פאל צריך היה להעלות את התנגדותו ל-שמיעת עדים בישראל, בפני המושבעים במנהיים. מאחר שאותו בית משפט החליט לשמוע את העדים באמצעות שופט בישראל, ניתן היה לצפות כי גביית העדויות תיעשה באמצעות שופט יהודי בישראל.

"מנימוקים אלה הנני דוחה את ההצעה כבלתי מבוססת לחלוטין. שקלתי את העניין ללא זעם. בין אם הסניגור הזדהה או לא הזדהה עם הנאשם פאל, הרי זאת עזות מצח לפסול בישראל שופט בגלל יהדותו. ניתן תביעת כזאת לראות גם כבזיון בית המשפט. אם יופרע המשך ההליכים שוב על-ידי הצעות כאלה, אהיה נאלץ לנקוט באמצעים מתאימים כדי להבטיח המשך בלתי מופרע של ישיבות בית המשפט".

*

ריכארד פאל היה איש ס. ס. שפעל בגיטו צ׳ורטקוב בגאליציה המזרחית בשנים 1942 — 1944 כממונה על איסוף רכושם של יהודים שנרצחו או גורשו. בימי האקציות או אחריהם ביצע שדידות ותוך כדי כך, לפי ה-עדויות, רצח יהודים. בין קרבנותיו היה חבר היודנראט ראובן הלפרן. כן רצח פאל — לפי כתב האישום — יהודים בסביבות צ׳ורטקוב, בטלוסטה ובוצ׳אץ׳. הוא נעזר באיש גסטאפו אלברט ברטשניידר. פאל נעצר ב־1965 ומשפטו נמשך כבר יותר משנה.

גורמים ישראלים הרואים ב-חומרה רבה את תביעת הסנגור הגרמני, מציינים בי בתקופה ה-אחרונה ניכרת הופעתם של ה-סנגורים הגרמנים במשפטי ה-פושעים הנאציים בתוקפנות ובשחצנות. במקום להתרכז בהגנת לקוחותיהם, תובעים הסניגורים רובם בשנות השלושים לחייהם — לפסול שופטים בגלל קרוב יהודי במשפחה ומנסים להכשיל את העדים על־ידי הטחת ההערה בפניהם כי הם משקרים בעדותם. הם מרבים להתעכב על פרטים חסרי ערך כגון: מה היה לפני 30 שנה צבע הבית בו ראית את הנאשם, או מה היה גודל המגרש בו פגשת אותו מכר. חקירת העדים היהודיים מצדם נעשית תוך גילוי עוינות. עם זאת נוהגים פרקליטים צעירים אלה להדגיש מאחורי הקלעים כי היו תינוקות בתקופת המשטר הנאצי ולא היו מעורבים בפשעיו. אך ידוע כי לא מעטים ביניהם נמנים עם אוהדי השמאל החדש העוין את ישראל. גם עו״ד בוק הוא בשנות השלושים שלו.

ד"ר ישראל שור, צייד הנאצים מצ'ורטקוב: "בכל תיק רובץ רוצח" מאת רומאן פריסטר מתוך העיתונות

ביום ד׳ שחלף, בשעה שמונה ושלושים בבוקר, במטוס חברת "אל־על", טיסה מס׳ 612, יצא בדרך לגרמניה ד״ר ישראל שור בן ה־65, לפי מקצועו רופא־רנטגנולוג ומנהל המכון הרנטגנולוגי של קופ״ח בפתח־תקוה, ובמציאות – אדם שהצליח לפרוש מעל כל אירופה רשת שבתוכה נלכדים אותם פושעים נאציים אשר פעם, לפני שמוגדר עשרה שנה, שדדו ורצחו את יהודי צ׳ורטקוב, עיירת מולדתו שבמזרח־ גאליציה.

גם עתה, שעה שעלה על כבש המטוס, החזיק בידו לא רק דרכון כחול שעל שערו מתנוססת מנורה, אלא גם מכתב ארוך המזמינו לבוא ולהעיד במשפטם של ראש הגסטאפו פקמן ועוזרו לענייני היהודים – קורט קאלנר. מכתב זה, החתום על־ידי התובע הכללי של סאארבריקן, נפתח במלים: " ד״ר שור היקר, אלמלא עזרתך לא היינו מצליחים לעולם להשלים את תיק כתב האישום."

ברם, ד"ר שור אינו נראה כלל כשרלוק הולמס או כמפקח מאגרה, גיבור ספריו של ז׳ורז׳ סימסון, ואף לא כקצין ־  משטרה רגיל. עיניו השקועות קמעה, משקיפות על העולם בשלווה ומתינות. תנועותיו איטיות ורכות ואין בהן שמץ של אימון צבאי או משמעת עיוורת. כאשר אני מופיע בדירתו הפרטית שבדרך חיפה 23, הוא מקבל את פניי באי ־ רצון : פרסומת, הוא אומר, אינה אהודה עליו. וכאשר צלם העיתונות מבקש לצלמו על רקע שורת תיקים, אותם תיקים שעליהם אמר לפני רגע; "בכל תיק רובץ פושע״׳ — מסרב ד״ר שור בתוקף.

טועים אלה החושבים כי ימצאו בדירתו של ד״ר שור משרד עם מזכירה, מכונת ־ כתיבה, ארונות של תיקים, וכל אותו ציוד חדיש המאפיין מפעלים גדולים. לד״ר שור אין אפילו טלפון. ותיקי החומר ה-מרשיע נעולים בתוך ארון ־ קיר לבן הניצב על המרפסת, אולם אין בכך כדי לשנות את העובדה, שפעולות העיקוב הסתיימו ברובן בהצלחה ושד״ר שור יוצא לגרמניה המערבית כבר בפעם הרביעית במשך השנים האחרונות, כדי להעיד במשפטיהם של פושעים נאציים, שחלקם נתגלו על ידו וחלקם הובאו לפני כס ־ המשפט הודות לחומר המרשיע שאסף נגדם.

כאשר אני שואל מי מממן את פעילותו, הן כרוך הדבר בהוצאות רציניות, הוא מחייך, מצביע על כיסו, והופכו כלפי חוץ: הכיס ריק, ריק לגמרי.

— אני עצמי משלם בעד הכול — הוא אומר.

נו, כן זו האמת היא, שד״ר שור אינו מתרוצץ ברחבי-תבל, אינו דולק אחרי הפושעים ב"מטוסי ־ סילון" או במכוניות ־ מרוץ. למעשה אינו מש כלל מתל אביב, אלא רק כותב מכתבים. על שולחנו נערמים  מכתבים. איזו מציאה לאוספי בולים.

שור מנהל חליפת־מכתבים ענפה, מחפש עדים, מחפש קרבנות, מחפש כל אדם המסוגל לומר דבר ־ מה על רדיפת היהודים בעיירתו צ׳ורטקוב. ומוצא אותם.

40 אלף נרצחים

בצ׳ורטקוב וסביבתה נרצחו כ40-  אלף יהודים. עד כה נתגלו שבעה נאצים, ארבעה כבר נידונו.  נגד אחד מהם. בוטלה החקירה. שניים אחרים עומדים עכשיו לדין בסאארבריקן, — מדווח ד״ר שור, כרואה-חשבון המסכם הפסדים ורווחים במאזן. והוא מוסיף: למעשה, הכול החל כך: נאצי כשם טומאנק, מפקד מחנה צ׳ורטקוב, העיד מטעם ההגנה במשפטם של פושעים נאציים מטארנופול. מיד החלטתי לאסוף חומר נגד אותו איש. מסרתי עדות. טומאנק נאסר. התקיים משפט, דנו אותו ל־15 שנות מאסר. עלי להודות שפסק־הדין זיעזעני: לטומאנק היו מאות יהודים על מצפונו. החלטתי לפעול…

כך פתח ד״ר שור בפעילותו: תוך זמן קצר. הודות ליוזמתו, הוגש ערעור פסק-הדין במשפט טומאנק. ובשנת 1960 יצא ד״ר ישראל שור לגרמניה בראש קבוצה של עדי תביעה. הקבוצה מנתה… 23 איש!

טומאנק נידון למאסר־עולם עם עבודת פרך, הוא מודיע. ולפתע אני מגלה בעיניו הרכות מין ברק מוזר של שביעות רצון.

בשעת חקירה משתמש ד"ר שור במונחים משפטיים, כאילו היה עורך דין ותיק, הוא בקי מאוד בשטח זה, אם כי בעבר לא נפגש עם החוק — אלא רק עם אלה שרמסוהו תחת רגליהם.

לפני שנים מספר, וליתר דיוק ב28 בינואר 1957, מצאתי ב -"הארץ" ידיעה קצרה שמתוכה למדתי כי אדוארד לוציוס. חבר כתת יורים של הס.ס. נידון בגרמגיה לארבע שנות מאסר. שם זה היה מוכר לי היטב מצ׳ורטקוב. ידעתי שעל מצפונו של לוציוס רובצים מעשי־רצח רבים ולא יכולתי להבין כיצד חמק מידי הצדק בפסק- דין כה מתון. התעניינתי בדבר, מספר ד״ר שור.

שבועת שקר

באמצעות חליפות מכתבים גילה איש-שיחי כי בפסק־הדין נומק שלוציוס עדיין קטין היה בעת ביצוע הפשעים. אולם ישראל שור לא הסתפק בזאת. הוא המשיך לגמל חליפת מכתבים עם גרמניה, ולבסוף נודע לו כי הנאשם לא הציג תעודת־לידה, כיוון שנולד באוקראינה ובית־הדין הסתפק בהצהרה בשבועה שמסר הנאשם. על ההאשמות הרבות הכלולות בכתב האישום, נגד לוציוס, נתווספה איפוא עוד אשמה: שבועתך שקר. כי איש שיחי הצליח תוך זמן קצר להשיג את תעודת הלידה האורגינאלית של לוציוס.

ברם. בתי הדין הגרמניים אינם עוסקים בחקירת מסכת הסבל של היהדות, אומר ד״ר שור. הם אינם מסתפקים בהוכחות כלליות כי מישהו הרג. לשם מתן פסק ־ דין חמור יש להביא הוכחות כי הנאשם רצח. התקשרתי עם אדם בשם קסלר. יהודי מצ׳ורטקוב המתגורר עתה בווינה. ידעתי כי אמו של קסלר נרצחה על-ידי לוציוס בפורים 1943. קסלר כתב לי, כי אמנם הוא עצמו לא היה נוכח בשעת הרצח, אד ידוע לו כי בבניין הגסטאפו נמצא אותה שעה עד יהודי אחר, פלוני בשם ב. קרמר. חיפשתי את קרמר זה בכל העולם, עד שלבסוף מצאתיו חולה ״אנוש" בבית החולים הדסה בתל-אביב. קרמר מסד עדות והתיק מספר אור/58/8, תיקו של לוציוס, נפתח מחדש.

ד״ר שור עקשן מאוד במאמציו, ולעולם אינו אומר נואש. ושוב אני חושב לי בלבי כי שום אדם לא חיה חושד בו בכך, כה חביב ונוח מזג נראה האיש. אולם כפי הנראה אינו יכול לגרש מזכרונו מראות מהעבר הלא־רחוק.  והרי עבר זה חתר בחלום ובהקיץ, ביום ובלילה, אל כל אחד מאתנו, כל אחד שהיה שם, ונותר בחיים.

ספרו מל פרידריך הגדול

בשעה מאוחרת, בערב שלפני ההמראה. אורז ד״ר שור את מזוודתו.

בדיוק הוא מגיח בתוכה העתק מצולם של "מכתבים על הדת", ספרו של פרידריך הגדול. מה זה? אני שואל בפליאה.

זהו ספר שהשגתי בעמל רב במכון ההיסטורי היהודי בווארשה. ידעתי כי קאלנר, האיש שנגדו אני נוסע להעיד, קיבל פעם, אחרי אחד ממעשי הרצח. את ספרו של פרידריך הגדול עם הקדשה -"לאות הוקרה" מראש האס.אס. והמשטרה בגאליציה, קאצמן. והנה, השגתי את הספר!

כן, כזהו ד״ר שור: קטנוני, אוסף פרס לפרט וחוט לחוט, עד שיהיה לו די כדי לטוות מהם עניבת־חנק לפושע הנאצי הבא. ואם נתקל בו מישהו מכם במקרה. שעה שעבר באולם ההמתנה של נמל התעופה בלוד והחזיק בידו מסגרת־עץ עם זגוגית מנופצת, יידע כי זוהי מסגרת אשנבו של הבונקר שבו הסתתרו, הוא ובני משפחתו, במשך חודשים רבים. עד לשחרור.

אין זה שום מוצג תביעה הוא אומר.  פשוט. אני רוצה להראות להם זאת. למען יידעו לפחות איך זה היה.

רשימת פושעי המלחמה מצ'ורטקוב

The Special Investigation Commission considers the following persons guilty of committing crimes:
1.  מפקד משטרת הבטחון -היילדמן   Hildeman   Captain, Chief Gestapo
2.מפקד משטרת הביטחון הסיפו: פקמן Pekman  Captain, Chief Gestapo
3.   סטפן  וילהלם  Stefan     Chief Prison
4. Maierhofer Chief Prison
5. Rozenhof   Chief Prison
6.   פאל  Paal  – Commander, Jewish Camp
7.   טומנק Tumanek    Commander, Jewish CampGestapo מנהל מחנה עבודה בצ'ורטקוב

Men:  1.  – מומחה לעיניני יהודים בגסטאפו. קלנר Kelner,
2. Richter, Lt.,
3. Frank,
4. Keltswich,
5.    אלברט ברטשניידר Breitschneider,
6. Hagerman,
7.רימפלר- מומחה לענייני יהודים בגסטאפו  Rimpler,
8.  רוקס  Ruks,
9.Radke,
10. קצמן- אחראי לנושא היהודים Kuchman,
11.  טיץ'  Tsich,
12. Meier,
13. Basso,
14. משטרת הביטחון אייסל Eisel,
15. Martin,
16. Miller,
17. Velde,
18. Kimperg,
19. Keller,
20. Lutsel,
21. Knispel,
22. Kaminsky,
23. Ferus,
24. Grocholsky,
25. Shudert,
26. Hubert,
27. Otto,
28. Gross,
29. Urban,
30. Frynd.

Traitors of the Fatherland. (Ukrainian Nationalists):  1. Mula Ivan,  2. Mulyk,  3. Roshko,  4. Mykechans,  5. Hushulak,  6. Starovsky,  7. Skab,  8. Skorevych,  9. Ivasiv,  10. Moroz,  11. Podlubny,  12. Gnatkivsky,  13. Slobodyan,  14. Leschinsky,  15. Kachmanyuk,  16. Krchak,  17. Melnychenko,  18. Tyll.

בצ'ורטקוב היו: שלושים אנשי גסטאפו,  20 שוטרים אוקראינים,   שניים עשר ווכמנים,   3000 איש במשטרת עזר אוקראינית.