התעוררות הציונות

ראשית הציונות ותנועת החלוץ בצ'ורטקוב

תנועת החלוץ בצ'ורטקוב אוסף משפחת דג Hachalutz movement in Czortkow (1) (Mobile)
תנועת החלוץ בצ'ורטקוב

תנועת החלוץ החלה פעילותה בעקבות  ההתעוררות הלאומית בין עמי אירופה. בעקבות מהפכות  1848-1849 המכונות "אביב העמים", נוסדו באירופה תנועות לאומיות ששאפו להביא לידי ביטוי את מאווייהם הפוליטיים והמדיניים.   התעוררות לאומית זו טלטלה גם את העם היהודי הפזור בתפוצות. הרב אלקלעי והרב קאלישר היו הראשונים לעורר בדבריהם את הקהילות היהודיות לרעיון שיבת ציון. זו הייתה תחילתה של התנועה הציונית.

הילל הויזנר – אבי החלוצים בצ'ורטקוב

הילל הויזנר אבי החלוצים מצ'ורטקוב 1921
הילל הויזנר אבי החלוצים מצ'ורטקוב 1921

על מצבתו של הלל הויזנר בבית הקברות הישן בטבריה חקוקה הכתובת:
" פ"נ הלל בן שלמה הויזנר, ממייסדי כפר חיטים, נולד בצ'ורטקוב שנת תר"כ,
נפטר בחיטים ח' טבת תרפ"ו, הקדיש את כל חייו לבניין המולדת ובעמדו
בעבודת הגשמת רעיונו נלקח מאתנו. תנצבה ".
כמה שורות הלאה בבית הקברות נמצאת מצבת בנו תיאודור הרצל הויזנר.
בין שתי מצבות אלו נמצא סיפורו של הלל הויזנר "אבי החלוצים", אותו אביא בשם מספרו:
מ.זילברג מתוך ספר צ'ורטקוב.

 

תוכניתו של הרצל בעיני הרבי מצ'ורטקוב דוד משה פרידמן מאת אלכסנדר מלכיאל

הרבי מטשורטקוב ויחסו לתוכנית הרצל
הרבי מצ'ורטקוב ויחסו לתוכנית הרצל

כאשר ביקש ד"ר בנימין זאב הרצל לעשות נפשות לרעיון "מדינת היהודים" שלו בשלהי המאה הקודמת, חפץ לזכות בחוות דעת חיובית לתכניתו גם מפי גדולי היהדות שבדור. וכפי ששמעתי ממקור מהיימן, שלח שליח מיוחד אל הצדיק רבי דוד משה פרידמן, הרבי הראשון בטשורטקוב(1) כדי להציע לפניו את פרטי הענין ולקרב את לבו אליו. מפני מה פנה הרצל דווקא אל הרבי מטשורטקוב? משום שהוא היה אז היחיד מבין ששת בניו של הצדיק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע שנותר בחיים- ואף הוא היה אז בן שבעים שנה-והשפעתו הייתה מרובה בעולם החסידות במזרח אירופה.