שאדר - מורה דת יהודית

מסמכים/עדויות/זכרונות

מסמכים/עדויות/זכרונות

נתן טרגר כותב בזכרונותיו:
"לנושאים שלמדנו היו שני פרופסורים מאוד חשובים הכומר של הגמנסיה ופרופסור ל״דת היהודים" ושמו היה שדר.
שדר, יהודי מבוגר, היה פרופסור לדת עוד לפני קום המדינה הפולנית ב-1918, כשהגימנסיה הייתה אוסטרית.
בזמן החגים הרשמיים היינו מסתדרים לפני הכתות והלכנו כמו במצעד צבאי: נוצרים לכנסיה ותלמידים יהודיים לבית הכנסת הגדול שם ניהל דר׳ שדר את התפילה, נאם נאום חגיגי אקטואלי ואחריו שיחרר אותנו הביתה.
בבית הכנסת היתה לנו הזדמנות להפגש עם כל החברים מהכתות האחרות, ומבתי הספר האחרים.
פה ארגנו את עניניינו החברתיים כמו משחק כדור־רגל או תכנון טיול מחוץ לעיר, ובכתות גבוהות יותר ערב ריקודים".
יהודית שיפריס מספרת: